William

Korektor

William posiada tytuł magistra w dziedzinie socjologii prawa zdobyty na Uniwersytetcie w Oslo. Studiował między innymi historię idei, prawo administracyjne, a także media i komunikację.

Jego praca magisterska została wydana w postaci książki w 2011 r. i przyczyniła się do powstania nowego przedmiotu o nazwie polityka kryminalna, przeznaczonego dla studentów studiów II stopnia takich kierunków jak: prawo, socjologia prawa, kriminalistyka. 

Przez szereg lat pracował na stanowisku badacza w Instytucie Kryminologii i Socjologii Prawa Uniwersytetu w Oslo, zajmując się między innymi redagowaniem elektronicznego czasopisma zawierającego treści naukowe. Sam jest również autorem wielu opublikowanych tam artykułów. 

Później pracował dla Ministerstwa Sprawiedliwości, a także podległych mu agend, gdzie wykonując prace redaktorsko-korektorskie, dbał o jakość wydawanych dokumentów. Pełnił również rolę tłumacza (norweski-angielski) oraz był współredaktorem stron internetowych oraz czasopism wydawanych przez wyżej wymienione instytucje.