Polske ansatte?

Medarbeidersamtaler og personalsaker

Få et uforpliktende tilbud:

I en samtale med en medarbeider lønner det seg å engasjere en erfaren tolk.


Om det dreier seg om en vanlig medarbeidersamtale eller andre personalsaker, vil det alltid kunne oppstå utfordringer. Når den ene parten i tillegg kanskje ikke behersker norsk på en tilfredsstillende måte, kommer en ikke unna å benytte seg av en tredjeperson som behersker begge språkene på et høyt nivå. Her varierer kvaliteten på tjenestene svært mye.

Å benytte seg av en profesjonell tolk, har to særlige fordeler; medarbeider kan få uttrykke seg på morsmålet og arbeidsgiver kan få mulighet til å danne seg et helhetlig bilde. God kommunikasjon kan også bidra til at å få frem den enkelte ansattes muligheter og potensiale. 

Ofte kan man finne ut at den ansatte faktisk har langt høyere kompetanse og flere ferdigheter enn man var klar over, og kanskje har ambisjoner og ønsker om å kunne utvikle seg på flere fagområder. Det kan også vise seg at den ansatte kunne tenke seg større ansvar i jobben. For å få kunnskap om dette, er god kommunikasjon helt nødvendig. Vi mekler ikke. Vi tolker. Det betyr at vi er upartiske. Allikevel er målet vårt at alle skal komme til enighet, og at språklige misforståelser er luket ut som kilde til eventuelle konflikter - her og nå og i fremtiden. Tenk på at du med en medarbeidersamtale også har en gylden mulighet til å få kjennskap til den ansattes vekstpotensiale

Utnytt potensialet og øk effektiviteten!


Vår erfaring er at mange gruer seg til medarbeidersamtalen. Dette kan komme i veien for en konstruktiv dialog. Ofte kommer det i slike tilfeller lite eller ingen ting ut av samtalen, og for å komme seg fortest mulig ut av situasjonen, kommer det gjerne ja og nei svar og arbeidsgiveren som sitter på andre siden av bordet har i praksis kastet bort både sin egen og den ansattes verdifulle tid. På kort sikt kan det være fristende å spare penger på å kutte ut en tolk. Dette er allikevel ikke nødvendigvis penger spart hvis målet er å drive en effektiv virksomhet på sikt. En åpenbar faktor som hindrer en fruktbar samtale, er selvfølgelig det rent språklige. Men nesten like viktig er de usynlige forskjellene som ligger mellom polsk og norsk kultur.

Det er ikke sjelden at vi har tolket for et firma som aldri før har benyttet seg av en profesjonell tolk og blitt svært positivt overrasket over hvor mye mer de fikk ut av samtalen med tolk til stede. Vi har også vært borte i flere tilfeller der det har vært benyttet en av firmaets egne ansatte i rollen som tolk. Dette er ikke å anbefale. Det er i hovedsak tre gode grunner til det: 

  • For det første - og dette er viktig - samtalen er ikke lengre fortrolig. Det er her en upartisk tolk med taushetsplikt virkelig kommer til sin rett. Den ansatte er nå ikke bundet og kan uttrykke seg mye friere. Vi mener at å bruke en uahvengig, kvalifisert tolk er å ta dine ansatte seriøst.  
  • For det andre er det ikke sikkert at språkferdighetene er så gode som ønskelig. 
  • For det tredje kan "tolken" fort ta den enes side og gjøre situasjonen vanskelig for alle parter. 

Heldigvis er det en økende tendens til at stadig flere av de store, seriøse bedriftene benytter seg av tolk og at også de mindre foretakene i økende grad ser verdien som dette gir. Det er lett å se seg blind bare på pris. I lengden tør vi å påstå at det er en god investering i bedriften å leie inn en profesjonell tolk, fremfor byråer som er mer interessert i å presse ned prisen pr. time fremfor å leie inn en kompetent tolk. 

Vi i Translanor ser frem til å høre fra deg!