Tolk for helsevesenet

Vi yter vårt beste for deg og dine pasienter

Vi har spesialisert oss mot tolking i helsesektoren mellom polsk og norsk. Dette betyr at du som bestiller skal være trygg på at behandler og pasient får den kvalifiserte hjelpen som trenges.

Du får en tolk som er i stand til raskt å sette seg inn i tolkesituasjonen, og som forstår  begge partenes behov.


Norge er et langstrakt land og ikke alle steder er det mulig å skaffe en oppmøtetolk på kort varsel. Kostnadene ved å hente inn en tolk kan også være høye. Derfor velger mange telefontolk. I en pasient-behandler relasjon er det noen fordeler ved at tolken er tilstede, f.eks ved å oppfatte non-verbale signaler. Likevel så er det faktisk noen fordeler når møtet finner sted, assistert av en tolk via telefon. 

For det første kan både tolk og pasient være anonyme. Vi har erfart at dette ofte kan være en fordel, da pasienten føler seg friere og lettere kan uttrykke seg. 

I tillegg til at vi er trygge på det rent tokefaglige, kan vi tilby psykologisk spesialkompetanse. I tillegg til å være tolk, er Anna Maria utdannet psykolog og har lang erfaring med samtaler i møte med mennesker i sårbare situasjoner. Dette gjør at vi skiller oss ut fra de store tolkebyråene som tildeler oppdraget til en tilfeldig tolk som måtte være tilgjengelig - og som ikke nødvendigvis har kompetanse til å gjennomføre en tilfredsstillende tolkeseanse i helserelaterte sammenhenger. Vi vet at mange i helsevesenet har blandet erfaring fra disse og ønsker seg en motvekt til dette. Vi har utelukkende positive tilbakemeldinger og vet at fordelene ved å ha èn fast person å forholde seg til er noe våre oppdragsgivere verdsetter høyt.