Vi oversetter norsk-polsk og polsk-norsk
En oversettelse fra oss er alltid kvalitetssikret.


Vi er en liten bedrift, med store fordeler!Hva kan vi tilby deg?


Hos oss får du kvalitetssikrede oversettelser mellom polsk og norsk - begge veier - til gunstige priser (vi gir alltid 15% avslag til alle ideelle og frivillige organisasjoner i hele landet). Vi kan skilte med høy utdannelse og faglig integritet - i tillegg har vi henholdsvis norsk og polsk som morsmål. Til sammen gjør dette oss unike i oversetterbransjen mellom polsk og norsk i Norge.


Med oss er du sikret rask levering på det du ønsker oversatt, men aldri på bekostning av kvalitet. Vi nøyer oss ikke med middelmådige oversettelser.

Å oversette en tekst er et tålmodighetskrevende arbeid som krever stor nøyaktighet og en høy grad av presisjon. Det er nettopp her vi kommer inn for å hjelpe deg!

Translanor har også gleden av å kunne tilby polsk tolk, foreløpig kun i Oslo-området ved oppmøte, men ellers i hele landet via telefon. Våre tolketjenester holder selvfølgelig samme høye standard som våre oversettelser.


Nå, ut oktober 2019 gir vi avslag på alle våre tjenester!

Vi gjør det vanskelige enkelt. 

- Stol på oss -

Eksempler på oversettelser vi kan tilby:


  • Brev og dokumenter fra offentlige etater, samt fra private bedrifter.
  • Nettsider og alle andre former for publikasjoner, dette inkluderer brosjyremateriell, bruksanvisninger med mer.
  • Spesialiserte oversettelser innen fagområdene juridiske, medisinske og tekniske fag.
  • Attester, CV, søknader, arbeidskontrakter og det meste annet som angår privatpersoner generelt er også innenfor våre tjenester

Listen er lang... Ta kontakt hvis du ønsker å få oversatt noe som ikke er nevnt her.

Noen av våre samarbeidspartnere: Tjærnes Eiendom ANS

Kvalitet

Vi tilstreber å tilby deg det beste sluttproduktet i bransjen

Vi legger vår sjel i å levere kvalitet og følger ISO 17100-standard for oversettelse etter gjeldende regelverk. Taushetsplikt er en selvfølge. Alle oppdrag blir behandlet konfidensielt. Vi påtar oss kun oppdrag vi er sikre på å kunne utføre på en tilfredsstillende måte, ta derfor kontakt for å gi oss en pekepinn på hva oppdraget gjelder og i hvilket omfang.