Vi oversetter norsk-polsk og polsk-norsk
En oversettelse fra oss er alltid kvalitetssikret.Vi håper at du vil bli en av våre mange fornøyde kunder! Bruk kontaktskjema og vi gir deg en pris - helt enkelt


Hva kan vi tilby deg?


Vi gir deg kvalitetssikrede oversettelser mellom polsk og norsk - begge veier - til gunstige priser. Vi kan skilte med høy utdannelse og faglig integritet - i tillegg har vi henholdsvis norsk og polsk som morsmål. Dette gjør oss unike i oversetterbransjen.


Med oss er du sikret levering til ønsket tid. Vi leverer raskt, men aldri på bekostning av kvalitet. Vi nøyer oss ikke med middelmådige oversettelser og outsourcer i minst mulig grad arbeidet til Polen eller andre lavkostland. Et flytende og godt språk på morsmål er noe eget, og noe som vi vet at våre  kunder setter pris på, uansett mottager i den andre enden.


Dersom en vil fremstå som troverdig, er det et stort fortrinn at teksten en vil ha oversatt ikke bare er fri for feil og er grammatisk korrekt, men også at den har en god flyt. 


Vi har samlet nær 80 års erfaring med kulturbakgrunn fra Norge og Polen. Vi er bare 2, men vi er likevel slagkraftige , engasjerte og høyt motiverte for å yte vårt beste for at du skal bli fornøyd.  

Translanor har nå også gleden av å kunne tilby polsk tolk. Våre tolketjenester holder selvfølgelig samme høye standard som våre oversettelser.

Vi gjør det vanskelige enkelt.

Dette er bare noen eksempler på oversettelser vi kan tilby:


  • Brev og dokumenter fra offentlige etater, samt fra private bedrifter.
  • Nettsider og alle andre former for publikasjoner, dette inkluderer brosjyremateriell, bruksanvisninger med mer.
  • Spesialiserte oversettelser innen fagområdene juridiske, medisinske og tekniske fag.
  • Attester, CV, søknader, arbeidskontrakter og det meste annet som angår privatpersoner generelt er også innenfor våre tjenester

*(Vi kan dessverre ikke påta oss oversettelser som krever statsautorisert stempel fra polsk til norsk. Du kan i tilfellet søke etter en statsautorisert oversetter/translatør her)


Hvis du ønsker å få oversatt noe som ikke er nevnt ovenfor, så ta kontakt - vi er fleksible og setter oss fort inn i nye emner. For oss er hvert oppdrag unikt, og vi sørger for at din tekst er i kyndige og gode hender. Vi baserer oss først og fremst på grundighet, men er samtidig bevisst på at kundene våre er opptatt av å få jobben gjort så raskt som mulig. Alle som bruker Translanor skal vite hva de får og komme tilbake til oss også neste gang. Alle nye kunder er selvfølgelig hjertelig velkommen til oss. 

I enkelte perioder med stor pågang, vil vi sammen med deg, vurdere om det er hensiktsmessig å sette ut deler av, eller hele oppdraget eksternt til noen av våre kontakter i Polen. Disse innehar høy kompentanse og er høyt kvalifiserte. Vi vil likevel, så langt det er mulig, ta oss av hvert enkelt oppdrag personlig. Å oversette en tekst innebærer en rekke elementer en kanskje ikke er klar over. Noe som kan virke bagatellmessig ved første øyekast, kan slå fryktelig feil ut til sluttbruker. Kulturforståelse er en av nøkkelpunktene her. En rent mekanisk oversettelse kan gjøres relativt enkelt innenfor de fleste fagdisipliner i disse dager. Noe helt annet er å tenke helhetlig på tvers av språk- og kulturbarrierer. Og det er nettopp dette vi kan.


 Sjekk ut våre priser  - oversetter polsk norsk/polsk  tolk. 


Kvalitet

Vi tilstreber å tilby deg det beste sluttproduktet i bransjen

Vi legger vår sjel i å levere kvalitet og følger selvfølgelig ISO 17100-standard for oversettelse etter gjeldende regelverk. Taushetsplikt er en selvfølge. Alle oppdrag blir behandlet konfidensielt. Vi påtar oss kun oppdrag vi er sikre på å kunne utføre på en tilfredsstillende måte, ta derfor kontakt for å gi oss en pekepinn på hva oppdraget gjelder og i hvilket omfang.