Våre priser

Kvalitet koster. Men kanskje mindre enn du tror?

Oversettelse - ordinær

 Fra 3,20 NOK pr. ord.  + mva

Medisinske, juridiske og tekniske oversettelser

Her gjelder egne priser - ta kontakt

Oversettelse av dokumenter

Fagbrev/svennebrev/diplombrev                   

Arbeidsavtale/arbeidsattest

Kursbevis (truck, kranfører etc)

For oversettelse av andre dokumenter, ta kontakt


600 NOK + mva

600 NOK + mva

600 NOK + mva


Hasteoppdrag (Innen 24t)

Grunnpris + 30%

1150 NOK pr. time*


*Ved avbestilling er det fint å få beskjed så raskt som mulig, og innen 24 timer. Ved avbestilling etter dette, vil det faktureres som normalt.

Bestill våre tjenester

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.