Våre priser
Kvalitet koster. Men kanskje mindre enn du tror?

Oversettelse ordinær

Fra 1,80 NOK (inkl.mva) pr. ord

Medisinske, juridiske og tekniske oversettelser

Her gjelder egne priser - ta kontakt

Hasteoppdrag (Innen 24t)

Grunnpris + 30%

Fra 870 NOK (inkl.mva) pr. time*

Vi er nå fritatt moms, så vi kan garantere de beste prisene i markedet!

Vi har valgt å legge oss prismessig litt lavere enn våre sammenlignbare konkurrenter. Vi anbefaler at du søker litt rundt selv. Vi har en minstesats på 1,80 NOK pr. ord. I snitt inneholder én A4 side 450 ord. Vi finner den beste prisen og løsningen som passer for akkurat ditt oppdrag. Vi leverer alle oppdrag leveres senest innen 5 dager, med forbehold om større omfang.

*Alle tolkeoppdrag innenfor Oslo-området er inkludert reisetillegg og andre omkostninger - ingen skjulte ekstrakostnader for deg - den prisen du ser, er hva du faktisk betaler!

 I enkelte perioder med stor pågang, vil vi sammen med deg, vurdere om det er hensiktsmessig å sette ut deler av, eller hele oppdraget eksternt til noen av våre kontakter i Polen. Disse innehar høy kompentanse og er høyt kvalifiserte innenfor sitt fagfelt. Alle er statsautoriserte translatører fra Polen. Vi vil likevel, så langt det er mulig, aller helst  ta for oss  hvert enkelt oppdrag personlig,