Våre priser

Kvalitet koster. Men kanskje mindre enn du tror?

Oversettelse - ordinær

 Fra 3,20 NOK pr. ord.  + mva

Medisinske, juridiske og tekniske oversettelser

Her gjelder egne priser - ta kontakt

Oversettelse av dokumenter

Fagbrev/svennebrev/diplombrev                   

Arbeidsavtale/arbeidsattest

Kursbevis (truck, kranfører etc)

For oversettelse av andre dokumenter, ta kontakt


600 NOK + mva

600 NOK + mva

600 NOK + mva


Hasteoppdrag (Innen 24t)

Grunnpris + 30%

1150 NOK pr. time*


*Ta kontakt, så finner vi en løsning

Bestill våre tjenester

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.