Våre priser
Kvalitet koster. Men kanskje mindre enn du tror?

Oversettelse - ordinær

 Fra 3,20 NOK pr. ord.  (inkl.mva.)

Medisinske, juridiske og tekniske oversettelser

Her gjelder egne priser - ta kontakt

Hasteoppdrag (Innen 24t)

Grunnpris + 30%

Fra 800 NOK (inkl.mva.) pr. time

Translanor er fritatt moms, så vi kan tilby svært fordelaktige priser.Om tolk:                 Tolketjenester mellom polsk og norsk


Om oversettelser: Vi har valgt å legge oss prismessig på linje med våre sammenlignbare konkurrenter. Foreløpig er vi ikke mva pliktige i 2020, det kan endre seg raskt, og du får selvfølgelig beskjed med en gang dette endrer seg.