Våre priser
Kvalitet koster. Men kanskje mindre enn du tror?

Oversettelse - ordinær

 Fra 3,20 NOK pr. ord.  (inkl.mva.)

Medisinske, juridiske og tekniske oversettelser

Her gjelder egne priser - ta kontakt

Hasteoppdrag (Innen 24t)

Grunnpris + 30%

Fra 1150 NOK (inkl.mva.) pr. time

Translanor er fritatt moms, så vi kan tilby fordelaktige priser!

Om oversettelser: Vi har valgt å legge oss prismessig litt lavere enn våre sammenlignbare konkurrenter. Det understrekes at du med våre pristilbud, slipper å betale moms, så mva. kommer ikke i tillegg når vi fakturerer deg.  Vi gir 15% avslag til alle ideelle og frivillige organisasjoner. Sammen finner vi den beste løsningen som passer for deg og bedriften din - vi forsøker også å levere innen 5 virkedager, med forbehold ved oppdrag av større omfang.

Om tolketjenester: Alle oppdrag innenfor Oslo kommune er inkludert reisetillegg og andre omkostninger - ingen skjulte ekstrakostnader for deg - den prisen du ser, er hva du faktisk betaler også her.