Viktig om oversettelser

Dette bør du være klar over

Oversettelser - et marked med hard konkurranse

Vi føler for å si litt om hvordan markedet for oversettelser mellom norsk og polsk i hovedsak fungerer i dag. I grove trekk kan det skilles mellom to typer tjenesteleverandører: Selskaper som tilbyr billige løsninger der oppgavene blir satt ut til Polen, og på den andre siden statsautoriserte oversettere som har bestått en eksamen i Norge og som tar seg betalt tilsvarende andre norskbaserte oversettertjenester.

Som vi vet er levekostnadene og dermed lønningene i Polen adskillig lavere enn i Norge, derfor koster det betydelig mindre å sette ut oppdragene hit. For å si det først; mange som sitter med oversettelser i Polen har en solid utdanning, det kan være skandinavistikk, filologi med mer. I tillegg har de fleste spesialisert seg med studieretning innen oversettelse. I Norge finnes det (merkelig nok) ingen tilsvarende utdanning, bare en hjemmeeksamen og en skoleeksamen. Her kreves det en bachelorgrad i bunnen. Denne eksamenen arrangeres etter ment behov, og kan gjennomføres årlig, eller med flere års mellomrom, alt etter etterspørselen av det gjeldende språket. 

Vi ønsker ikke å snakke nedsettende om våre konkurrenter. Det er vi ikke tjent med. Det er allikevel et par ting det kan være lurt å være klar over i forkant av å bestille fra en aktør som tilbyr oversettelser til overraskende lave priser.

Store firmaer 

Mange av de større firmaene driver med outsourcing. Dette betyr at de mottar en bestilling fra deg og sender den til en oversetter i Polen som jobber freelance. Her er det hard konkurranse, og ofte velges den løsningen som er billigst, ikke nødvendigvis best. Typisk er at disse byråene tar en stor del av kaka. De har base i Norge og tjener sine penger på å formidle oversettelser. Det er strengt tatt også alt de gjør. Igjen må det nevnes at det også her finnes unntak. Noen tar seg bryet med å se igjennom teksten og foretar noe korrektur før den endelig leveres tilbake til oppdragsgiveren. For enkelte kan dette være en grei middelvei. Våre kunder krever mer.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i rutinene til det enkelte firma før du foretar en bestilling! Et godt tips er at hvis firmaet tilbyr å oversette på 114 språk, så bør alarmklokkene ringe. Det sier seg selv at det da er tilnærmet umulig å holde oversikten over samtlige oversettere som leies inn for det enkelte oppdrag, og at det dermed blir vanskelig også å ha oversikt over kvaliteten på det arbeidet som til en hver tid leveres. Dette er selvfølgelig en helt lovlig måte å gjøre det på, men det er grunn for å stille spørsmål rundt seriøsiteten ved å drive forretning på en slik måte. 

Hva så med oss?

Du kan si vi ligger et sted midt i mellom disse. Som nevnt, blir det bare gjennomført translatøreksamen med ujevne mellomrom. I påvente av neste eksamen, kan ikke Anna Maria utføre en oversettelse fra polsk til norsk som krever stempel som statsautorisert translatør. Se oversetter polsk norsk og oversetter norsk polsk for eksempler på oversettelser vi per i dag kan utføre. Listen er lang og inkluderer CV-er, arbeidsavtaler, attester, generell korrespondanse med mer. I tillegg til spesialiserte tekster innen f.eks forsikringssaker, juss og medisin. Foruten sin fartstid i Norge, snakker hun flytende norsk og har en glødende interesse for norsk kultur og historie. Hun har lang erfaring fra det offentlige og er genuint opptatt av språk. I tillegg har hennes erfaring som polsk tolk gitt henne innsikt innen mange forskjellige faggrener.

For å forsikre oss om at tekstene blir godt ivaretatt og oversatt med god faglig standard og høy nøyaktighet, har Translanor med seg William på laget, som Anna Maria kan konsultere når det måtte bli nødvendig. Hvis kunden ønsker, kan originalteksten språkvaskes, gjennomgåes for generell korrektur og luke ut åpenbare feil, slik at disse ikke blir med videre når Anna Maria går løs på å oversette teksten til polsk. Dette sørger for at det ikke oppstår misforståelser mellom partene - noe som jo er det verste som kan skje. I oversettelser fra polsk til norsk, ser William over teksten før den endelig leveres tilbake til deg. Anna Maria har en overordnet rolle, men vår styrke ligger i at vi kommuniserer godt og kan diskutere hva som kvalitativt er budskapet i den teksten vi har foran oss. Vi forholder oss forøvrig til den formelle forståelsen av hva som ligger i selve begrepet "oversettelse"; "Oversettelsens overordnete målsetting er å skape ekvivalens eller størst mulig likhet mellom originalteksten og målteksten, samtidig som man tar hensyn til en rekke språklige barrierer" (wikipedia).

Og sist men ikke minst - vi har henholdsvis polsk og norsk som morsmål. Det mener vi er et stort fortrinn og gjør at vi kan tilby tekster som fremstår som naturlige på begge språk.

Vi ser frem til å samarbeide med deg!

Med beste hilsner,

William Bratlie-Jensen