Om oss
Vår oppgave er å hjelpe deg

Ingen oppdrag for store, ingen for småTranslanor jobber med oversettelse av dokumenter og tekster i ulike formater. Vi tilbyr profesjonelle oversettelser i språkkombinasjonen polsk-norsk og norsk-polsk. Vi er et lite foretak bestående av to engasjerte personer med lidenskap for språk. Det som skiller oss ut fra de fleste andre i markedet, er at vi henholdsvis har norsk og polsk som morsmål. Vi outsourcer heller ikke oppdrag til utlandet, med mindre vi  sammen med deg finner det hensiktsmessig. I de aller fleste tilfeller anbefaler vi likevel at du lar oss ta oss av hele jobben selv.


Alle våre tekster går igjennom en tostegsprosess - oversettelse, så korrektur og grundig språkvask. Dette garanterer høy kvalitet på sluttproduktet.


Våre oversettelser er ikke bare grundige, men fremstår også som mer levende og naturlige for den som leser.


Test oss.Anna Maria and William