William

SpråkvaskerWilliam er utdannet master i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, har mellomfag i kriminologi og grunnfag idéhistorie, samt flere studiepoeng blant annet i forvaltningsrett, og fag innen medier og kommunikasjon på mastergradsnivå ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Hans masteroppgave ble i 2011 gitt ut som bok og dannet grunnlag for et eget emne for masterstudenter i jus, rettssosiologi og kriminologi. Han jobbet i flere år med forskertittel ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, UiO. En del av jobben innebar å være redaktør for et digitalt tidsskrift med forskningsbaserte artikler. Han skrev også flere artikler der selv. 

I det senere har han jobbet innenfor offentlig forvaltning, blant annet i Justisdepartementet og underliggende direktorater med språkvask, redigering, kvalitetssikring av offentlige dokumenter, i tillegg til oversettelser fra norsk til engelsk. Han har også vært medredaktør i forbindelse med nevnte instanser sine tidsskrift og nettsider.

Nå ligger fokuset til William på at Translanor sine kunder skal få en så god opplevelse som mulig med sine oversettelser. Han legger siste hånd på verket når polske tekster finner veien til norsk. Anna Maria tar seg ene og alene av tolkedelen og alle tekster som går fra norsk til polsk. Innimellom oversetter han mellom engelsk og norsk, primært større offentlige dokumenter, privatrettslige tekster og avtaler.